Seminář ✎ úkol 2 ✎ živý přenos

Nejsem si jistá výstupem tohoto úkolu, proto prozatím přidávám jen velmi stručný popis.


Vzhledem k doporučenému času strávaným nad úkolem jsem se rozhodla naučit spolubydlící (v tu dobu na jiném místě 🙂 několik základních klávesových zkratek.

Cílem tedy bylo vysvětlit jí vytvoření a využití následujícího:

  • # ___ pro instagram a Twitter
  • @ ___ rozdíl pravého a levého altu
  • Ctrl+Z ___ pro téměř veškerá prostředí
  • Ctrl+L
  • Ctrl+A

Výběr klávesových zkratek: kombinace naprosto subjektivně posouzené užitečnosti z vlastní zkušenosti + aktuální cíl spolubydlící naučit se víc využívat Twitter a čas na PC

Prostředí, průběh: z časových důvodů jsem se uchýlila k přenosu přes Facebook, který byl jedním z doporučených zdrojů. Využila jsem jenom telefon s kamerou. Spolubydlící pracovala podle instrukcí na svém notebooku. Podle instrukcí si nejdřív všech pět zkratek vyzkoušela několikrát ve Wordu. Pokračovaly jsme na Twitter (s využitím Ctrl+L), kde jsme chvíli řešily # symboly a jejich využívání. Na závěr shrnula spolubydlící všechno, co si zapamatovala.

Celý “přenos” nám zabral zhruba pod deset minut, příprava podobně (měla jsem před sebou jen v bodech vypsáno, v jakém pořadí mi budou zkratky navazovat a na co nezapomenout u Twitteru).

Celkově bych zkušenost hodnotila spíš jako úsměvnou (oprostit se paradoxu situace, ve které by dávalo větší smysl zkratky vysvětlit osobně). Na druhou stranu na jednoduché vysvětlování pouze slovy jsem si zvykla při práci s dětmi u PC, takže tam žádné překvapení moc nenastalo. 🙂 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s