Cvičení ☊ úkol 2/B ☊ vzdělávací plán

OBECNÝ CÍL:

Naučit se samostatně sestavit funkční koncept online kurzu (tj. vědět, kde a s čím začít, na co nezapomenout, co zvážit, jak si udělat představu postupně, jak přetransformovat požadavky a původní zadání do něčeho funkčního)


 1. DÍLČÍ CÍL 1 | umět vytvořit strukturu kurzu
  = umět přemýšlet nad struktuoru, vědět, kde a s čím začít, ale zároveň dílčí věci dělat s jasnou představou o výsledku
  Výstupy: vlastní jistota, že vím, j a k
  Zdroje, strategie: VT kurz, doporučené zdroje?
  Artefakty: návrh struktury kurzu
  Kritéria hodnocení: jako hlavní kritérium vnímám zase jenom větší jistotu
  Kdo je posoudí: v rámci VT kurzu?
  Datum ukončení: prosinec
 2. DÍLČÍ CÍL 2 | umět vytvořit microlearning
  = vybrat vhodné téma, odlišovat aspekty microlearningu od většího online kurzu
  Výstupy: microlearning na vybrané téma (příprava na DP?)
  Zdroje: VT kurz, doporučené zdroje?
  Artefakty: hotový kurz
  Kritéria hodnocení:
  Kdo je posoudí: v rámci VT kurzu?
  Datum ukončení: leden
 3. DÍLČÍ CÍL 3 | knihovna nových nástrojů + jejich použití
  Výstupy: zásobárna oszokušených nástrojů, které lze využít pro cíl 1+2
  Zdroje: VT kurz, doporučené zdroje?
  Artefakty: uložená knihovna nástrojů s krátkými anotacemi (pravděpodobně na Raindropu ve vlastní složce)
  Kritéria hodnocení: vybrané opravdu jen nástroje, které vím, jak fungují, 1-2 na konkrétní úkol
  Kdo je posoudí: v rámci VT kurzu?
  Datum ukončení: leden

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s