Seminář 💬 úkol 6 💬 chatbot

Před cvikem jsem měla přímou zkušenost s Cleverbotem, pokud se dobře pamatuji, zmiňuje/ukazuje jej pan profesor Krob v hodinách Filosofie ve scifi, a před asi třemi roky, kdy jsem předmět absolvovala, mi připadal docela fascinující. Pamatuji si, že moje první pokusy v konverzaci směřovali k otázkám, zda robot ví, že je robot (jejda); vzhledem k tomu, že robot je značně vyzdvídavý a na otázky k jeho osobě (“osobě”) nereaguje, poměrně brzy mě odradilo s ním komunikovat.

Pro seminář jsem si tedy vybrala českého Karla, protože jsem viděla jej používat menší děti v bývalé práci (kde jsme ale došli z komplikovanějších důvodů daných vnitřní oranizací k brzskému zákazu chatbota). U Karla jsem měla strategii novou, a sice dopídit se, jakou zásobárnu odpovědí má na která (vybraná) klíčová slova, spojení. Například pokud dostatečněkrát odešlu za sebou pouhé “aha”, střídá se cyklicky asi 5 až 6 odpovědí, přičemž v každém kole se objeví jedna zcela nová (toto mimochodem u Chatbota nejde dělat nekonečně mnohokrát).

U komplikovanějších spojení se nedá tak snadno proklikat k identickým odpovědím, třeba “mám problém” generuje už značné množství (často nerelevantních) odpovědí. Spojení jsem volila podle předpokládaného chování cílové skupiny, za kterou považuji primárně děti, které se jdou pobavit, ale u některých by nakonec chatbot mohl suplovat pocit jakési anonymní poradny nebo jednoduše online kamaráda, kterému se svěřují (nahodilá domněnka).

Karel (v této podobě) se mi nezdá ale jako vhodný nástroj pro kohokoliv, dělá typografické a gramatické chyby a často je sprostý.

Pro vzdělávání to s chatboty nevidím bezvýchodně, naopak. U obou zmíněných za největší problém považuji špatnou gramatiku (Karel hlavně) a s postupující konverzací příklon k agresivitě nebo sprostým slovům; ale ta by se dala eliminovat. Chatbot by mohl minimálně reagovat na klasické donekonečna se opakující otázky studentů, obvykle směřující k organizaci kurzu/lekce apod.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s