Cviko 📚 úkol 9 📚 návrh kurzu

Rozhodla jsem se upravit si model prezentovaný v EdX postu.

Moje téma jsou digitální kompetence, konkrétně vycházím z DigCompFrameworku for Educators. Na obrázku vidíte, jak je Framework dělí, jedná se o šest kompetenčních oblastí.

dcf1.jpg

Fungování kurzu

Kurz je namyšlen trochu v duchu SOOC, je pro skupinku šesti pokročilejších studentů (potažmo pak 12 / 24 / 48, přičemž by se jednalo o stejný typ práce, ale v šestičlenných týmech).

Principem je vytváření společných materiálů na výše uvedených šest témat podle mnou (lektorem) doručené struktury.

 1. V prvním týdnu každý z šesti studentů dostává víceméně prázdný (jen se strukturou) dokument pojmenovaný podle oblasti. Prvním úkolem je sepsat úvod oblasti. Studenti mohou (po celou dobu kurzu) vycházet právě z Frameworku, ale také se učí zacházet (postupně) s dalšími zdroji = díky struktuře jsou občas naopak nuceni uchýlit se i jinam.
 2. V druhém týdnu si materiály posunou o jednoho člověka v pořadí čísel oblastí. Jestliže jsem psala úvod pro trojku (Teaching and Learning), posílám jí člověku, který psal čtverku (Assessment) a zároveň dostávám od někoho dvojku (Digital Resources).
  – V tuto chvíli už student postupuje podle kombinace struktura framerowku + požadavky lektora. Pokud tedy dostávám příkladem materiál dva (Digital Resources), kde je prvním oddílem Selecting (viz obrázek), věnuji se v tomhle týdnu tomuto subtématu. Požadavek od lektora pak může být třeba forma.
  – Podúkolem je ale i ohodnotit a doplnit část předchozí. V tomto případě: jak člověk přede mnou napsat úvod? Co tam chybí, v čem by to mohlo být lepší? Co je tam ale super?
 3. Třetí týden se překvapivě zase posouváme o člověka. Takže k mému příkladovému já se dostává materiál jedna (ve čtvrtém týdnu materiál šest, v pátém týdnu materiál pět, v šestém týdnu materiál čtyři…).
 4. Podle mých propočtů (ehm) by se kolo mělo uzavřít po šesti týdnech (příčemž to početně zcela nesedí, ve finálním týdnu by se kontroloval modul jako celek, ale polovina studentů by ještě musela dopsat feedback).

To by byla realistická část kurzu, “jeden úkol” na dva týdny. Ale jsme na KISKu, takže moje idealistická vize je, že jeden úkol je jeden týden, a TÍM PÁDEM nám zbývá ještě polovička semestru, takže máme (studenti mají) čas to hodit na web (tři týdny), vzájemně si ohodnotit (jeden týden) a udělat finální evaluaci předmětu (poslední týden).

(V tom “realistickém” :)) by se mi líbil větší důraz na osobní zkušenost, třeba v případě, že mám ve struktuře ve formě požadavek na doporučené tři MOOC kurzy, by byla varianta třeba dvou, ale s reflexí vlastní zkušenosti.)

Vzájemné hodnocení dělají tedy studenti průběžně, jako lektor ideálně týdenní práci kontroluji a přidávám doporučení. Šlo by to ve skupině šesti lidí, jinak tam vidím třeba tutory. Nebo to nechat čistě na peer feedbacku.

Kombinace platforem

 1. Google Classroom
  – základní studijní materiály (doporučené krátké návody, které ukazují, že udělat podcast/video nemusí být složité, také doporučejí easy-to-use a free nástroje pro tvorbu požadovaných forem)
  – sdílení inspirace
  – protor pro chatování a odklikávání jednotlivých úkolů
  – lze propojit s Google dokumenty
 2. Blog (pro závěrečnou prezentaci výsledků)
  – pravděpodobně WordPress, ale lákal by mě i Tumblr
  – jeden společný pro skupinu

 

Slibovaná ukázka struktury materiálu, vize

 • 01 EGAGEMENT
  • úvod = text (zhruba dva odstavce)
  • komunikace
  • spolupráce = 3 nástroje s anotací
  • reflexe = negativní a pozitivní zkušenost s vybraným nástrojem, reflexe
  • professional developement = 3 anotované MOOC kurzy / 3 doporučené, z toho jeden ozkoušený s reflexí
 • 02 DIGITAL RESOURCES
  • výběr = checkbox s komentářem (na co myslet) + jeden konkrétní příklad s cílovou skupinou a popisem
  • vytvářet a hodnotit =
  • sdílení = video o copyrightu
 • 03 TEACHING AND LEARNING
  • učení = příklad dobré praxe využitelný pro ČR
  • vedení = text
  • collaborative learning = podcast
  • sebeřízené učení

… a dále.

Cíl kurzu:
Účastník v tomhle skoro experimentální kurzu se orientuje v digitálních kompetencích, získává možnost si je improvizovaně vyzkoušet.

One thought on “Cviko 📚 úkol 9 📚 návrh kurzu

 1. Ahoj! 🙂 nápad s “rotujícími assessmenty” se mi moc líbí! Oceňuji na něm hlavně to, že je v něm člověk motivován odvést co nejkvalitnější práci, protože ví, že obsah který vytvoří bude v následujících týdnech sloužit jako odrazový můstek pro další studenty. Asi tady vycházíš z předpokladu, že nejlépe se něčemu naučíme když to máme učit ostatní. Jako potenciální drawback této situace vidím to, že studenti kurzu tímto způsobem nemusí odhalit plnou šíři tématu, kterému se věnují a vynechat nějaký podstatný element subtématu, které zrovna tvoří. Pak už by bylo asi na lektorovi aby si procházel všechny materiály a doplňoval potenciální nedostatky

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s