Seminář 👩 úkol 7 👩 virtuální učitel

Virtuální učitel?

Role virtuálního učitele je pro mě docela zajímavá. Jako první asociace, praktická, vyvstane zapojení starších, ale digitálně zdatných učitelů, rodičů na mateřské dovolené, různým způsobem znevýhodněným učitelům a dalších skupin se do vzdělávání zapojit. Druhá asociace je vzdělávání specifických žáků – se speciálními vzdělávacími potřebami nebo třeba žáků, kteří z rozličných důvodů často cestují,  v kontextu čehož se přímo nabízí vzpomenout si na početnou skupinu mladých cestujících angažovaných lidí ve studijním věku, kteří nemohou být součástí středoškolské nebo vysokoškolské prezenční (často ani kombinované) výuky a vyjma problému s navázáním vazeb na spolužáky, což přispívá k snazšímu zvládání školních povinností, pak samozřejmě lze přemýšlet i o nedostupnosti pochopitelně zpracovaných studijních materiálů, které by mohli konzumovat. Vyjma těchto skupin by ale nápomoc virtuálního učitele mohla být příjemná i introvertům, jejichž příjemné pocity v „moderních“ stylech vyučování nebo učení se ve škole bývají dotazovány.

Třetí asociace je potom zefektivnění MOOC a jiných online kurzů – příkladem u tutorovaných kurzů by vyjma velkého množství tutorů a obvykle jednoho zodpovědného člověka za kurz, na kterého tutoři delegují komplikovanější činnosti nebo nejasnosti s průběhem kurzu spojené, by mohli „tým“ doplnit i virtuální učitelé (v množstvím snad menším, nežli je tomu u tutorů), kteří by pak fungovali jako první odborný styčný bod u komplikovaných otázek z kurzu, s nimiž si tutoři nevědí rady, namísto právě osoby za kurz zodpovědné.

Zbývá otázka, jak bych virtuálního učitele preferovala využít já. Přemýšlela jsem nad jistou konformitou obracet se s (pro studenta, pro mě) nepříjemnými dotazy na virtuální osobu, kterou student nepotkává dalších /neznámé číslo/ semestrů (zde tedy uvažuji virtuálního učitele jako nadstandardní doplnění vybraných předmětů; zjednodušeně jako odbornou online pomoc), a čelit tak snad strachu nebo nepříjemnosti z řešených situací. Ale po zvážení si myslím, že případů, kdy by toto byla dobrá volba, je minimum. Nelíbí se mi odosobnění osoby u druhého počítače, které jen na základě slibně nemožné přímé konfrontace pokládám otázky, které nechci řešit v „normálním“ školním prostředí, což ústí jednak v ono odosobnění, ale také k zpohodlnění studenta, nemožnosti vytvářet rámcově kontinuální diskusi na akademické půdě s nevirtuálními vyučujícími atd.

ČILI.jpg
Dostupný z https://www.instagram.com/p/BpCUKBbgnx3/.

Proto nejpříjemnějším využitím by pro mě byla možnost mít virtuálního učitele k dispozici v online kurzech zaměřených na digitální hard-skills (příkladem kódování, programování, design). V online kurzech tohoto typu obvykle spoléháme na peer reviews nebo prostý samostatný průchod kurzem, v němž je umožněno v diskusních fórech pokládat otázky, ale jejich zodpovězení, které zahrne jak mně pochopitelný postup, tak erudici odpovídajícího, zaručen rozhodně není. Zároveň všechny kurzy, které jsem doposud absolvovala, skončily právě u úkolu, který znenadání podle mě přeskočil tak dva mezikroky od posledního (obvykle snadného) úkolu, nebo mi naopak nešla vyřešit jen jakási skrytá drobnost, a už se mi samostatně buď nepodařilo přijít na řešení, dohledat jej a nebo skoro předem úkol nevzdat. Vesměs se ale vždy jednalo tedy o drobnosti a nebo nepochopení, oboje by mi asistence virtuálního učitele rozhodně usnadnila. Zároveň u kurzů tohoto typu, jsem-li začáteník, a pracuji pouze online, právě nekonečné množství zdrojů zaručují (aspoň) mé informační zahlcení a vlastně by mi často pomohlo jen doporučení, které zdroje korespondují s kurzem. Podle mých zkušeností rozhodně ne ty náhodně vybrané, byť kvalitní.

 

 

One thought on “Seminář 👩 úkol 7 👩 virtuální učitel

  1. Velice zajímavé. Vrací se nám učitel jako kurátor obsahu, ale také jako sociální prvek. K zamyšlení – co mohou být ty body, které způsobí, že nedojde k “denaturalisaci fysis” – tedy Vašimi slovy k odosobnění osoby? Lze najít nějaké postupy nebo prvky, které by tento problém umenšili? Jaké?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s