Cvičení ☊ úkol 2/A ☊ audio/podcast

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE ☊ PODCAST Hotový podcast na téma digitálních kompetencí si lze poslechnout zde. Anotace Podcast představuje základní vymezení digitálních kompetencí, a to především ve vztahu k Digital competence framework for educators. Doporučené zdroje DigComp a digitální kompetence: Dovednosti, bez kterých se v 21. století neobejdete, 2018. In: Portfál Digi [online]. PortálDigi Digistrategie 2020, 19. 7. 2018 [cit. … Continue reading Cvičení ☊ úkol 2/A ☊ audio/podcast