Cvičení ☊ úkol 2/B ☊ vzdělávací plán

OBECNÝ CÍL: Naučit se samostatně sestavit funkční koncept online kurzu (tj. vědět, kde a s čím začít, na co nezapomenout, co zvážit, jak si udělat představu postupně, jak přetransformovat požadavky a původní zadání do něčeho funkčního) DÍLČÍ CÍL 1 | umět vytvořit strukturu kurzu = umět přemýšlet nad struktuoru, vědět, kde a s čím začít, … Continue reading Cvičení ☊ úkol 2/B ☊ vzdělávací plán

Cvičení ☊ úkol 2/A ☊ audio/podcast

DIGITÁLNÍ KOMPETENCE ☊ PODCAST Hotový podcast na téma digitálních kompetencí si lze poslechnout zde. Anotace Podcast představuje základní vymezení digitálních kompetencí, a to především ve vztahu k Digital competence framework for educators. Doporučené zdroje DigComp a digitální kompetence: Dovednosti, bez kterých se v 21. století neobejdete, 2018. In: Portfál Digi [online]. PortálDigi Digistrategie 2020, 19. 7. 2018 [cit. … Continue reading Cvičení ☊ úkol 2/A ☊ audio/podcast